14 Narz Dzi Z Ap Pierwsz … Fal Sup Mistral Z Marketu Ba Tyk 2022